اشتباه خانم ها در رژلب زدن

اشتباه خانم ها در رژلب زدن

رژلب زدن در مرحله آخر و تکمیل کننده آرایش است. رژلب تاثیر زیادی در زیبایی شما می گذارد پس اگر اصول آن رعایت نشود زحماتتان به هدر می رود.

 

 

 

 

برق لب زدن

 

رنگ رژلب